komora

DOIS
Detektivní ochranná a informační služba

diskretnost

Vymáhání pohledávek

Na první pohled se může zdát, že existuje mnoho druhů postupů před vymáháním pohledávek. V podstatě však všechny vycházejí z jednoho konceptu, který byl vytvořen na základě platných zákonů a také k němu přistupují věřitelé z důvodu budoucí úspěšnosti u soudního jednání.

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou článkem XVIII citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení § 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“a speciální právní úpravou stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností a dále pro posuzování koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. Nařízením vlády č. 278 ze dne 23.7.2008 o obsahových náplních jednotlivých živností na základě §73 a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb. došlo ke zrušení nařízení vlády č. 469/2000 Sb. kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Mnoho dlužníku se spoléhá na to, že pokud neuvedou věřiteli správnou adresu, nebudou muset dlužnou částku hradit.

Možnosti, jak získat své peníze zpět

Věřitel má v případě nezaplacené pohledávky dvě možnosti, jak získat své peníze zpět. Buď zákonným způsobem podá trestní oznámení a bude spoléhat na orgány činné v trestním řízení, ovšem toto řešení je velice zdlouhavé a nemusí vést k uspokojení věřitele formou úhrady pohledávky. Nejednou se stalo, že dlužník byl soudem uznán vinným ze spáchaní tr. činu, avšak věřitel musel následně svou pohledávku uplatňovat občansko-právní soudní cestou. Oprávněných nároků se může věřitel domoci druhým způsobem - najmutím detektivní agentury. Pokud svůj případ svěříte detektivní kanceláři, která jen soustředí všechny informace o dlužníkovi včetně finančních a majetkových poměrů, je vše v naprostém pořádku a tato cesta může vést k uspokojení vaší pohledávky. Na trhu s pohledávkami však existuji i tzv. tvrdí hoši, kteří spoléhají na své metody fyzických exekucí, únosů a vydírání a to za vysokou provizi. Pokud by jste jim svěřili svou pohledávku k vymáhání, pak se dostáváte do rozporu s trestním zákoníkem a dále riskujete, že od nich vůbec obdržíte nějakou část své pohledávky.

Pro uspokojení vaší pohledávky, Vám nabízíme naše služby. Jedná o zjištění pobytu a kontaktní adresy dlužníka, zjištění jeho finančních a majetkových poměrů, komunikace s dlužníkem za účelem uhrazení pohledávek na podkladě platných právních norem a další zákonné postupy směřující k uspokojení vaší pohledávky.

Home
|
Služby
|
Ceník
|
Kontakt
|
Spolupracujeme
|
Soukromý detektiv
optimalizace PageRank.cz 
© 2009-2011      Webové stránky©
Alpy
Okna
Pizza
Foto